เมืองพุกาม (Bagan) รอขึ้นบัญชีมรดกโลกแห่งใหม่ 
เมืองพุกาม (Bagan) รอขึ้นบัญชีมรดกโลกแห่งใหม่
เมืองพุกาม

การที่เมียนมาร์ปิดประเทศมานานกว่า 50 ปี นี่อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้มรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของเมียนมาร์ยังไม่ถูกทำลายจากโลกภายนอก โดยยังมีอีกเมืองหนึ่งที่คาดว่าน่าจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแห่งต่อไป นั่นคือ เมืองพุกาม (Bagan) หรือ ทะเลแห่งเจดีย์

ตอนนี้เมืองพุกามเป็น 1 ใน 14 รายชื่อของโบราณสถานในเมียนมาร์ที่อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาจากคณะกรรมการมรดกโลกให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ซึ่งจะต้องรอในปีต่อๆไป เพราะปีนี้การประชุมสิ้นสุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา

เมืองพุกาม หรือ อาณาจักรพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี แต่ปัจจุบันอาณาจักรพุกามเหลือเพียงกำแพงเมืองด้านใน และด้านตะวันออกเท่านั้น ว่ากันว่าจำนวนเจดีย์ที่แท้จริงนั้นมีมากกว่า 10,000 องค์ แต่กาลเวลาทำให้เจดีย์ในตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 4,000 องค์เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากเมืองพุกามเป็นเขตแห้งแล้ง ทำให้เจดีย์ไม่ได้รับความเสียหายจากธรรมชาติมากนัก

อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเสริมสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์ แต่อาณาจักรพุกามล่มสลายลงเมื่อปีพุทธศักราช 1830 จากการบุกทำลายของกองทัพมองโกล ที่นำโดยกุ๊บไลข่าน

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว นอกจากจะช่วยสงเสริมการท่องเที่ยวแล้ว รัฐบาลของประเทศนั้นๆจะได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก้ในการบำรุงรักษามรดกโลกให้ คงอยู่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก

travel.thaiza.com

ที่มา.. thaipbs