โปรแกรมทัวร์พม่า
 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 26 รายการ 
รหัสทัวร์ C5_DD/WRT
ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน2คืน
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Sky Star Hotel 4* - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
ตลอดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 59
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ C4_PG/WRT
ทัวร์ ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน
สายการบิน Bangkok Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ!!นำท่านชม วัดมหากันดายงค์ - เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
กำหนดการ  
วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2559
วันที่ 10 - 13 กันยายน 2559
วันที่ 17 - 20 กันยายน 2559
วันที่ 24 - 27 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ C3_PG/WRT
ทัวร์ ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน
สายการบิน Bangkok Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ!!นำท่านชม วัดมหากันดายงค์ - เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
กำหนดการ  
วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2559
วันที่ 10 - 13 กันยายน 2559
วันที่ 17 - 20 กันยายน 2559
วันที่ 24 - 27 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ C2_PG/WRT
ทัวร์ ทัวร์พม่า 3 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน
สายการบิน Bangkok Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า - ขอพร องค์เทพทันใจ หรือ นัตโพโพจี และเทพกระซิบ สักการะพระนอนตาหวาน - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมโชว์หุ่นกระบอกเชิดเมือง พุกาม และชม วิหารธรรมยางจี วัดอนันดา - ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม - เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)
กำหนดการ  
วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2559
วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2559
วันที่ 9 - 12 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 26 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ AK2_UB/WRT
ทัวร์ ทัวร์พม่า 2 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน
สายการบิน Myanmar national airlines ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน ราคาเริ่มต้น 12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง ตักบาตรพระไจ้คะวาย หงสาวดี เจดีย์ไจปุ่น พระธาตุมุเตา พระธาตุอินแขวน ไจ๊กทีโย หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง เทพทันใจ เทพกระชิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
กำหนดการ  
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ AK1_8M/WRT
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน ราคาเริ่มต้น 13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) สักการะพระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
กำหนดการ  
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ PB1_DD/WRT
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต
กำหนดการ  
วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ ZE_60/DD
ทัวร์ Myanmar syrium im boon (ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน)
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง-สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) – มหาเจดีย์ชเวดากอง- หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์ -พระนอนตาหวาน – วัดไจ๊กะเลาะ ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - พระหินอ่อน – ชมช้างเผือก
กำหนดการ  
วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ ZE_2016/DD
ทัวร์ BLESSING MYANMAR 3 D 2 N
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า · นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ · สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย · สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต · รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย) · อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง · นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
กำหนดการ  
13 พ.ค.- 26 ก.ย.2016
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์ ZE_59/8M
ทัวร์ Festive Myanmar (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน)
สายการบิน Myanmar national airlines ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระธาตุอินทร์แขวน(นั่งรถถึงยอดเขา) ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน) - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว -เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 2 ก.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 26 รายการ 
 

offline Close

Image

offline Close

Image