โปรแกรมทัวร์พม่า
 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 10 รายการ 
รหัสทัวร์ BI118_WXT_DD
ทัวร์ Super Shock!! พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 5 ดาว
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ราคาเริ่มต้น 8,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน - สักการะพระทันใจ พระอุปคุต เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
กำหนดการ  
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2558
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2558
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558
วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2558
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558
วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2558
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558
วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558
วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ BI113_WXT_8M
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน 3 วัน 8M VINTAGE
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา และ พระมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศเมืองหงสาวดี สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูสไตล์วินเทจ Vintage Luxury Yacht Hotel
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ BI110_WXT_8M
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน 3 วัน 8M NOVOTEL
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา และ วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศเมืองหงสาวดี - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ ฺBI115_WXT_PG
ทัวร์ พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน 3 วัน PG
สายการบิน Bangkok Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน - ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ - เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ BI114_WXT_8M
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน บิน 8M
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
กำหนดการ  
วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ BI112_WXT_DD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน บิน DD
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
กำหนดการ  
วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2558
วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ ZE300_WXT_FD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย FD
สายการบิน AirAsia2 ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต • รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย) • อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
กำหนดการ  
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2559
วันที่ 1 - 3 มกราคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ ZE301_WXT_8M
ทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 8M
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต • รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย) • อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
กำหนดการ  
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2558
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ GO201_WXT_DD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • นมัสการเจดีย์ชเวดากองณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • พักดี 3 ดาวพร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง • พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
กำหนดการ  
วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2558
วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รหัสทัวร์ LP111_WXT_8M
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (8M)
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์ • สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์ • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง • ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย • ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี) • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต • แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
Update ครั้งล่าสุด 13 ต.ค. 58 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 10 รายการ