โปรแกรมทัวร์พม่า
 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 18 รายการ 
รหัสทัวร์ ZE_60/DD
ทัวร์ Myanmar syrium im boon (ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน)
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง-สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) – มหาเจดีย์ชเวดากอง- หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์ -พระนอนตาหวาน – วัดไจ๊กะเลาะ ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - พระหินอ่อน – ชมช้างเผือก
กำหนดการ  
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2559
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ ZE_59/8M
ทัวร์ Festive Myanmar (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน)
สายการบิน Myanmar national airlines ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระธาตุอินทร์แขวน(นั่งรถถึงยอดเขา) ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน) - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว -เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ GS_56/WE
ทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด...พม่า-ย่างกุ้ง-ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Smile ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ พระหินอ่อน เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวเท่านั้น ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์เชวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
กำหนดการ  
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2559
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ ZE_2016/DD
ทัวร์ BLESSING MYANMAR 3 D 2 N
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า · นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ · สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย · สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต · รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย) · อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง · นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
กำหนดการ  
13 พ.ค.- 26 ก.ย.2016
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ ZE_01/DD
ทัวร์ MYANMAR SYRIUM IM BOON 3 D 2 N
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า · นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) · ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ · สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2559
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ BI_46/DD
ทัวร์ พม่า จิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Sky Star Hotel 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
กำหนดการ  
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2559
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2559
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2559
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ BI_58/DD
ทัวร์ โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 10,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Sky Star Hotel 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2559
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2559
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2559
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ BI_27/WE
ทัวร์ โปรน้องใหม่ บินไทยสมายด์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Smile ประเทศ myanmar
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว TAWWIN GARDEN HOTEL 4* - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2559
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2559
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ BI_49/DD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว DD
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + อาหารครบทุกมื้อ + พักโรงแรมเรือ หรือ โรงแรมหรู 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2559
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2559
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2559
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2559
วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รหัสทัวร์ BI_48/DD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พักโนโวเทล 5 ดาว
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2559
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2559
วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2559
วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2559
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2559
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2559
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2559
วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 18 รายการ 
 

offline Close

Image

offline Close

Image