โปรแกรมทัวร์พม่า
 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 21 รายการ 
รหัสทัวร์ BI118_WXT_DD
ทัวร์ Super Shock!! พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 5 ดาว
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ราคาเริ่มต้น 8,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน - สักการะพระทันใจ พระอุปคุต เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTEL - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
กำหนดการ  
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2558
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2558
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2558
วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558
วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558
วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2558
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558
วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI117_WXT_DD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน DD พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4STAR
สายการบิน Nok air ประเทศ myanmar
ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ / พิเศษสุด!! คณะ 10 ท่านออกเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2558
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2558
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2558
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2558
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2558
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2558
วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI114_WXT_DD
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน พิเศษสุด พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTELสุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์ (DD)
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูสไตล์วินเทจ Vintage Luxury Yacht Hotel - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
ตลอดเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2558
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2558
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2558
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2558
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2558
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2558
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2558
วันที่ 19 - 21 กันยายน 2558
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2558
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
วันที่ 26 - 28 กันยายน 2558
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2558
วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2558
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2558
วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2558
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2558
วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2558
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2558
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2558
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI113_WXT_8M
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน พิเศษสุด พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTELสุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์ (8M)
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูสไตล์วินเทจ Vintage Luxury Yacht Hotel - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - พิเศษสุด!! คณะ 10 ท่านออกเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2558
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2558
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2558
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2558
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2558
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI112_WXT_PG
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน พิเศษสุด พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTELสุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์ (PG)
สายการบิน Bangkok Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูสไตล์วินเทจ Vintage Luxury Yacht Hotel - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2558
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2558
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI111_WXT_DD
ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2558
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2558
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2558
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 19 - 21 กันยายน 2558
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2558
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2558
วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2558
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2558
วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2558
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2558
วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2558
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2558
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2558
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI110_WXT_8M
ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2558
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2558
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2558
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2558
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2558
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI109_WXT_PG
ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน NOVOTEL YANGON MAX สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
สายการบิน Bangkok Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น - เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ + พักโรงแรมเรือหรูสไตล์วินเทจ Vintage Luxury Yacht Hotel - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
กำหนดการ  
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2558
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2558
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2558
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI108_WXT_DD
ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน บิน DD พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
สายการบิน Nok air ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ - อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)
กำหนดการ  
วันที่ 10 - 13 กันยายน 2558
วันที่ 24 - 27 กันยายน 2558
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รหัสทัวร์ BI107_WXT_8M
ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน บิน 8M พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
สายการบิน Myanmar Airway ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ - อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด - แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)
กำหนดการ  
วันที่ 12 - 15 กันยายน 2558
วันที่ 17 - 20 กันยายน 2558
วันที่ 26 - 29 กันยายน 2558
วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2558
วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2558
วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558
วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2558
วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2558
วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2559
Update ครั้งล่าสุด 3 ก.ย. 58 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 21 รายการ